Bezpieczeństwo

 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez ACS danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe, które Nabywcy podają podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania o nowościach w ACS, nie częściej niż raz w miesiącu.
 • Treść strony internetowej ACS nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66, ust.1 Kodeksu Cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy:
  • Kodeksu Cywilnego
  • Ustawy o ochronie praw konsumentów
  • Ustawy o ochronie danych osobowych
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną