Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI:

 

 1. Firma ACS udziela gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy klient indywidualny, firma faktura 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 2. W myśl art. 7 ustawy o ochronie praw konsumentów (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z 31.03.2000 r.) przysługuje Państwu prawo do zwrotu (bez podania przyczyny) kompletnego i nienoszącego śladów użytkowania produktu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Koszt zwrotu lub wymiany produktu ponosi Klient, tj. nie zwracamy kosztów wysyłki  z zastrzeżeniem, że zwracany sprzęt dostarczony jest do sprzedającego w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu fabrycznym wraz kompletnym wyposażeniem , w nienaruszonym stanie do miejsca nabycia na własny koszt nabywcy.
 3. Urządzeni zamontowane w kokpicie auta uważa się za używane i noszące ślady użytkowania,  takie urządzeni nie może być zwrócone  i art. 7 ustawy o ochronie praw konsumentów (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z 31.03.2000 r.) traci zastosowanie, takie urządzenie podlega jedynie naprawie lub wymianie. Testu urządzenia należy dokonać podłączając same wtyczki urządzenia do instalacji samochodu. 
 4. Wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane nieodpłatnie.
 5. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać nie dłużej niż w ciągu 2 tygodni od ujawnienia się wady towaru.
 6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy towaru chyba, że uszkodzenia są spowodowane przez użytkownika.
 7. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, które użytkownik powinien wykonać samodzielnie.
 8. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu fabrycznym wraz kompletnym wyposażeniem  do miejsca nabycia na własny koszt. Towar podczas transportu powinien być zabezpieczony od uszkodzeń zewnętrznych.
 9. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej: eksploatacji, przechowywania, konserwacji, uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, zerwaniem lub uszkodzeniem plomb gwarancyjnych, samowolnym wykonywaniu napraw lub przeróbek oraz uszkodzeń mechanicznych, które powstały z winy użytkownika.
 10. Naprawa  gwarancyjna nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku zmian w oprogramowaniu zainstalowanego w dostarczonym sprzęcie.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na wolny od wad w przypadku, gdy: stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia lub w okresie gwarancyjnym dokonano pięciu napraw tej samej części, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z jego przeznaczeniem.
 12. Firma ACS jako gwarant zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji uszkodzeń (tj. czy podlegają one naprawie gwarancyjnej).
 13. Wyłączna podstawa zgłoszenia reklamacyjnego jest ważna i opatrzona pieczęcią sprzedawcy oryginalna karta gwarancyjna dostarczona sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.
 14. Karta gwarancyjna nie zawierająca daty sprzedaży, pieczątki i podpisu sprzedawcy, podpisu nabywcy lub numeru seryjnego towaru (jeśli występuje) jest nieważna.