Reklamacje i zwroty

  1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie konsumentom (zakupy w sklepie zostały dokonane prywatnie, nie na firmę), którzy zawarli umowę na odległość. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy. Zasady zwrotu towaru bez podania przyczyny określone są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
  2. Urządzenie zamontowane w kokpicie auta uważa się za używane i noszące ślady użytkowania, takie urządzeni nie może być zwrócone, takie urządzenie podlega jedynie naprawie lub wymianie. Testu urządzenia należy dokonać podłączając same wtyczki urządzenia do instalacji samochodu.
  3. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu fabrycznym wraz kompletnym wyposażeniem do miejsca nabycia na własny koszt. Towar podczas transportu powinien być zabezpieczony od uszkodzeń zewnętrznych.
  4. Wyłączna podstawa zgłoszenia reklamacyjnego jest ważna i opatrzona pieczęcią sprzedawcy oryginalna karta gwarancyjna dostarczona sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.
  5. Wszystkie zwroty i reklamacje należy zgłosić mailowo na acs@audiocarshop.pl . Otrzymają Państwo numer RMA, który należy umieścić/napisać na etykiecie/paczce, aby był widoczny podczas doręczenia. Bez tego numery paczki nie będą przyjmowane i wrócą do nadawcy.