Serwis

Wszystkie zgłoszenia należy składać na adres email acs@audiocarshop.pl Zgłoszenie mailowe musi zawierać dokładny opis i dane osoby/firmy, na która składała zamówienie. Dalsze postępowania będą ustalane mailowo.