Gwarancja

 

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  • Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • okres gwarancji różni się w zależności od Produktu, wynosi 24 lub 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,
  • dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu,
  • dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat towarów objętych gwarancją, dane dotyczące okresu trwania i warunków gwarancji, a także uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji - zawiera karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub udostępniona na stronie Sklepu,
  • gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotu, o którym mowa w § 10 Regulaminu z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w § 10 z mocy prawa.WARUNKI GWARANCJI:

 

 1. Firma ACS udziela gwarancji na zakupiony towar na okres 24 miesięcy klient indywidualny, firma faktura 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 2. W myśl art. 7 ustawy o ochronie praw konsumentów (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z 31.03.2000 r.) przysługuje Państwu prawo do zwrotu (bez podania przyczyny) kompletnego i nienoszącego śladów użytkowania produktu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Koszt zwrotu lub wymiany produktu ponosi Klient, tj. nie zwracamy kosztów wysyłki z zastrzeżeniem, że zwracany sprzęt dostarczony jest do sprzedającego w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu fabrycznym wraz kompletnym wyposażeniem , w nienaruszonym stanie do miejsca nabycia na własny koszt nabywcy.
 3. Urządzenie zamontowane w kokpicie auta uważa się za używane i noszące ślady użytkowania, takie urządzeni nie może być zwrócone i art. 7 ustawy o ochronie praw konsumentów (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z 31.03.2000 r.) traci zastosowanie, takie urządzenie podlega jedynie naprawie lub wymianie. Testu urządzenia należy dokonać podłączając same wtyczki urządzenia do instalacji samochodu.
 4. Wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, ujawnione w okresie objętym gwarancją będą usuwane nieodpłatnie.
 5. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać nie dłużej niż w ciągu 2 tygodni od ujawnienia się wady towaru.
 6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy towaru chyba, że uszkodzenia są spowodowane przez użytkownika.
 7. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, które użytkownik powinien wykonać samodzielnie tj. wgranie oprogramowania,instalacje programów .
 8. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany towar w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu fabrycznym wraz kompletnym wyposażeniem do miejsca sprzedającego na własny koszt. Towar podczas transportu powinien być zabezpieczony od uszkodzeń zewnętrznych.
 9. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej: eksploatacji, przechowywania, konserwacji, uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, zerwaniem lub uszkodzeniem plomb gwarancyjnych, samowolnym wykonywaniu napraw lub przeróbek oraz uszkodzeń mechanicznych, które powstały z winy użytkownika.
 10. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku zmian w oprogramowaniu zainstalowanego w dostarczonym sprzęcie.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na wolny od wad w przypadku, gdy: stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia lub w okresie gwarancyjnym dokonano pięciu napraw tej samej części, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z jego przeznaczeniem.
 12. Firma ACS jako gwarant zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji uszkodzeń (tj. czy podlegają one naprawie gwarancyjnej).
 13. Wyłączna podstawa zgłoszenia reklamacyjnego jest ważna i opatrzona pieczęcią sprzedawcy oryginalna karta gwarancyjna dostarczona sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.
 14. Karta gwarancyjna nie zawierająca daty sprzedaży, pieczątki i podpisu sprzedawcy, podpisu nabywcy lub numeru seryjnego towaru (jeśli występuje) jest nieważna.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl